Arnero

Dette foto av Arnero i Granstuveien 23.
Det er det eldste huset i dette området med unntak av husmannstua Ringshus.
Det ble bygget i 1900. I dag er det liggende bak et par moderne hus.
.

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Til side Foto