Kafe Utsikten tidligere kalt Thalen

Området ved Thalen i 1915 med Kongsveien i forgrunnen.

Punkt 95: 
Kafe Utsikten tidligere kalt Thalén.
Thalén var en ubebygget slette
. Det var navnet som ble brukt på dette stedet i mange år fra ca. 1900. Senere kun Kafe Utsikten etter at den hadde ligget her i en del år..

Den første byggning som ble satt opp.

Siden 1926 har nåværende bygning stått her. I byggesøknad ble det brukt ordlyden: Oppsetting av paviljon Cafe Thalén (Utsikten).
Det sies at det var en av de små paviliongene fra Jubileumsutstillingen i Frognerparken som ble flyttet hit, men det er det ikke. Det var Ekebergrestauranten.

Den første tegning av rominndeling.

Det ble i 1927 bygget en identisk kioskbygning på Ballsletta ved Ekebergsletta. Denne er revet for mange år siden. 
Kafe Utsikten bygget ble påbygget i 1938 i lengden til slik den er i dag. Det vil si 3 vinduer på langvegg mot tidligere kun 2.
.

Utsikt mot Hovedøya.

Til Ballsletta og Kiosk der.


.
Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org.

Når Anett Mathisen drev kafeen.

Fra 2009 ble stedet stengt, grunnet krav om vaskemuligheter og toaletter. Eieren Oslo Kommune gikk i tenkeboksen!
Norconsult laget på oppdrag fra Oslo Kommune en rapport om oppgradering av stedet med innlegging av vann og avløp. Forslaget innebar sprengning av en 400 meter grøft i Kongsveien ned til Sjømannskolen. Kostnad bare for grøft 11 millioner. Med bygning nærmere 18 millioner. Saken ble nedstemt i Bystyret.

I dag står bygget ubrukt.

Det er aldri blitt vurdert rimeligere alternativ som f. eks. å bore en tunell ned til Karlsborgveien for 1 til 2 millioner i stedet for grøft til 11 millioner.
Bekkelagshøgda Vel har engasjert seg og fått laget et par rimelige alternativ.
Men Oslo Kommune har ikke tatt noe initiativ for å lage et nytt forslag som politiske myndigheter kunne stemme over. Så saken er tilnærmet død.