Padda, punkt 9

Padda ( Tistelholmen, Teistholmen) utskilt fra Store Bekkelaget 1887. Opprinnelig fisker bolig. Senere båtverksted og slipp, fra 1912 ved Yachtslippen A/S. Solgt til Oslo kommune i 1966.
.

Padda har et bolighus på toppen, samt mange verkstedhus/skur.
.

Vinsjehuset på toppen ble brukt til å trekke båter oppover til lagringsplasser..

I skråningen og på toppen av øya er mange betongfundamenter som har vært en del av lagringsfundamenter for båter.
.

Søyle laget av små steiner som barna samlet og malte på i forbindelse med år 2000 Jubileet.


.

I nyere tid er det lagt ut flytebrygger og man gan gå ut til øya.
.