Løvø

Dette er huset Løvø som senere ble utbygget i flere omganger.

Kongsveien 82, Gnr. 154. bnr. 17, var først villa, så gamlehjem og senere påbygget til skole/internat for Frikirken.

Nå er dette revet og nye blokker bygget.

Huset ble revet og i dag er det et område med boligblokker.

Den store eika på baksiden av eiendommen. Dag Jørgensen blir liten i sammenlikning.

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

.