Bygrensesten nr. 2

Steinen merket med krone og A2 (Aker), på siden mot byen krone og K2 (Kristiania).

Punkt 85 Bygrensestein 2:
Her gikk bygrensen mellom Aker og Kristiania i 1878 til 1947.
Se også om Bygrensesteiner her:
Bygrensesteiner mellom Aker og Kristiania i 1878

For å vise størrelsen her med D. Jarnøy.

Det ble satt opp en sirkel med grensestener rundt byen. På nedsiden av Kafe Utsikten er det mange i den bratte skråningen bortover mot Ekerberg Restauranten og videre langs nedsiden av Brannfjellveien.

BLF hadde en lokalhistorisk vandring i 2004 hvor vi besøkte Bygrensestein 2 i skråningen over Mosseveien.

.