Store Bekkelaget

Store Bekkelaget

Punkt 8:
Store (Gamle) Bekkelaget, Gnr.197, arrondert i 1730,


den omfattet skråningen fra fjorden til Solveien, og mellom Bekkelagsbekken i nord og Pareliusbekken ved dagens Ulvøybrua i syd. Gårdsbruk og fiskeleie med bygninger innerst i bukten, det er nå revet. 
Fra 1895 Bækkelagets Kul- og Vedforretning. Fra 1923 båthavn..
.
.