Traverbanen

Området på Holtet sett fra Kongsveien med låven på Bernhus gård utenfor i høyre billedkant. På det jordet vi her ser kom Ekebergbanens trikkestaller i 1917.

Punkt 77: Traverbanen. Eiendommen tilhørte Bernhus gård. En eiendom kalt "Traverbanen" ble utskilt i 1898. Eiere av Bernhus gård var Ole Johannesen på Seterhøy og Theodor Jensen på Utsikten/Birkelund. De hadde kjøpt hele Bernhus gård for å spekulere i eiendomssalg. De solgte videre 155/3

til Traverselskapet som senere gikk konkurs 1900. Ekebergbanen kjøpte store deler av Traverbanen og anla trikkestaller etc. i 1916.

Travbanen strakte seg  til Sørli eiendom.

Området til den planlagte Traverbanen tegnet inn på dagens kart. Lilla er fra Bernhus gård og det røde fra Holtet gård.