Ekebergbråten

Området i dag

Punkt 72:
Ekebergbråten var en husmannsplass under Ekeberg gård. Det finnes i dag ikke noen rester etter denne så vi vet ikke helt nøyaktig plassering, men vi vet at det var på sletta inntil den delen av Brannfjellveien som er gangvei i dag.

Området hvor Ekebergbråten har ligget

Ekeberg gård 151 leide ut et stykke jord i 1807 til Clemet Nilsen Haugerud og Johan Nilsen. Det var flere navn på dette stedet. Navnet Nilsestuen brukes en tid, men senere ble det kalt Pernillestuen etter en kone som het Pernille Pedersdatter. Hun bodde her som enke i 1843 og hun var da 48 år gammel. Julius Johannesen bodde her i 1872.

Plassen ble nok slettet i begynnelsen av 1880 årene som mange av de andre i området.