Skogstien/Kjærlighetstien

7 Skogstien/Kjærlighetstien. Gangsti fra Dalheimveien i bro over Mosseveien og jernbanen gjennom friområde til Grottenveien eller Bekkelagsterrassen/Solveien. Dette er broen som gikk over jerbanen og var nedre del av Skogstien/Kjærlighetstien.

Den ble revet, men ny bro kom endelig på plass i 2008.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org


 .