Jomfrubråten gård, våningshus

Det eldste bildet vi har er en tegning laget etter et maleri. Senere ble huset ombygget i flere omganger.

Punkt 66:Våningshusene som tilhørte Jomfrubråten gård Gnr. 152, lå her langt nord i Jomfrubråtveien 41 og låve og fjøs lå i Jomfrubråtveien 47.

 

Jomfrubråtens Cafe og Spisehalle.

Navnet på gården var først Braattum, Braatten og for første gang nevnt som Jomfrubraaten i 1723 (matrikkelutkast). Gården strakk seg fra Store Bekkelaget i syd til ca. dagens Ekebergrestaurant i nord. Og inbefattet Kneppe, Sjursøya og Kongshavn. Første kjente eier var Christian Stockfleth som døde i 1704.

I dag er det kun en gruppe rekkehus i mørkrød murstein som ligger her.

Den opprinnelige veien til Jomfrubråten gikk av fra Ekebergveien og ned hit hvor våningshuset lå. Det var i mange år servering her, navnet var Jomfrubråtens Cafe og Spisehalle. Stedet ble også kalt Lille Jomfrubråten.

En ekstra etasje ble bygget på etter at Jon Svennung Braathen overtok.