Ryen gård (i Aker)

Bilde av hus på Ryen gård før det ble revet i 1983.

Punkt 65: Ryen er en av de eldste gårdene i området. Den er nevnt allerde i år 1240. Alle eiendommer som er skilt ut fra gården har gårdsnummer 149.
Husmannsplassene Ryenhagen, Ryenengen, Vestengen, Nordengen, Libak, (Bratlikollen), Østli, Sydhagen og Simensbråten har tilhørt gården.

Enebakkveien vi ser gården i bakgrunnen.

Da husmannsvesenet oppstod på slutten av 1600- og utover 1700-tallet, fikk også Ryen sine husmannsplasser: Nordre Ryenhaugen og Søndre Ryenhaugen, og senere kommer Simensbråten som ligger vest for selve gården, og Vestengen som lå oppe ved dagens Brattlikollen. (Dagens Ryenengen er stedet hvor husene på Vestengen opprinnelig lå).

Gårdsnummer 149 er Ryen. Her med farger som viser deler som ble frasolgt.

BLF har utgitt bok i 2010 om gården og husmannsplassene.
Har du noe informasjon, bilder eller spørsmål så ta kontakt med oss
Boka er utsolgt, men finnes på BLFs nettside.