Skovhjemmet

Skovhjemmet.

Eiendommen Skovhjemmet Gnr. 154 bnr. 7 ble solgt i 1888. Det var landsted og senere bolig for Emil Rasmussen.

Albert Johannessens bryllup. Han leide nok her før huset i Holtveien 6 var ferdig.

Det var en av de første villaeiendommene nær Holtet og lå i dagens Heiasvingen, men hadde den gang lang innkjørsel inn fra Kongsveien.

Fabrikkeier Anton Olsen kjøpte eiendommen i 1910.

Skovhjemmet rett før riving. Trafostasjonen står her fortsatt.
I dag er det ingen rester etter huset som lå innerst i Heiasvingen..