Gravhauger

Punkt 52: Gravhauger på begge sider av gangvei. Disse er fra steinalder/bronsealder, lokal skilting vil bli satt opp. I dag er de lite synlige i terrenget.
.