Nordstrands Bad

Overskrift 4

Punkt 47: Nordstrand bad. Søren Sørensen kjøper i 1888 en parsell av Kastellet helt nede ved fjorden. Selgeren H. Hagerup forbeholder seg rett til fritt bad og båtplass.

 

Foto 1909

Sørensen hadde da bygget Nordstrand Sanatorium (Fagerås) i Vingolfveien. (Senere Byes Pensjonat)

Nede ved sjøen bygget han så Nordstrands Bad. Det ble både bad og restaurant.

Overskrift 4

Senere under ny eier Karl A. Pedersen i 1899, ble det utvidet med teatersal, festivitetslokale, kjeglebane og rutsjebane. Og et storslagent badeanlegg. Etter en brann ble stedet nedlagt i 1906.

I dag er det kun en badestrand her.