Dampskipsbrygga

Litt lenger nord lå tidligere dampskipsbrygga. Dette foto er tatt fra Sydstranda og nordover.

44 Dampskipsbrygga. Her var det faste anløp av lokalbåtene etter utparselleringen og den var i bruk frem til 1940 årene.