Ulvehi

Gamlet foto av Ulvehi

Punkt 43:
Ulvehi er det eldste hus på Ulvøya. Det var opprinnelig en fiskerbolig fra siste halvpart av 1700 tallet. Huset ligger her i dag og er bolig for 2 familier med hver sin inngang.

Ulvehi i dag som to hus inntil hverandre.

.