Syden eller Sydstranda

42 Syden/Sydstranda er et av de mest kjente stedene på Ulvøya. dette er en badestrand som er privat og alle som vil inn må betale (untatt medlemmer av Ulvøya Vel).

Gamelt bilde hvor stupetårnet er av tre og den store hesten er reklame for Blue Master tobakk.

      Stupetårnet i betong.

.