Ulvøybroen

Ulvøybrua sett fra Bekkelagsterrassen

Punkt 40: 
Ulvøybroen
Hengebro i stål bygget for Kristian Gjølberg i 1928.

Broen med jubileumsplakat.

 

.