Kneppe

Her ser vi Kneppe fra sjøsiden i 1870 årene. Vi skimter Mosseveien i bakgrunnen.

Punkt 4: Kneppe med gårdsnummer 153 var en liten eiendom nede ved sjøen. Her bodde en fiskerfamilie i mange år. Jomfrubråten gård med gårdsnummer 152 eide området fra og med Kneppe og bort til Karlsborg og dagens Ekebergrestauranten. Bekkelagsbekken var grense mot Store Bekkelaget i syd. I nord var grensen mellom jomfrubråten og kneppe en bekk som kom ned ved stedet Vanndingssten.
Sjursøya og Kongshavn hørte også til Jomfrubråten.

Her er et bilde (kobberstikk) fra 1860 tallet som viser Mosseveien ved Kneppe. Lengst bort til høyre skimtes taket på Vanningssten huset.

Kneppe ble solgt i 1797 og blir egen eiendom. Det var fiske som var viktig næringsvei. Navnet Lille Bekkelaget tas i bruk. 

Kart fra 1893. Kneppe eller lille Bekkelaget var området mellom de 2 bekkene som randt ut i fjorden her.

Huset på Kneppe lå der Bekkelagsbekken randt ut i fjorden. På kartet fra 1893 er Bekkelaget jernbanestasjon inntegnet og Kollen er bebygget med flere hus..