Skålgroper

Skålgroper til høyre på fjellet.

Flere steder på Ekeberg er det skålgroper.

Her er et lite område rett ved turveien, der den har en avstikker til Ekeberg sletta til høyre og til venstre gjennom skogen til ridebanen.

Ekebergparken har laget en liten installasjon hvor man kan stå og betrakte skålgropene.

 

Det er små fordypninger som ofte danner en sirkel.

.