Grensen mellom Jomfrubråten og Ekeberg gårder

Til høyre går steingjerdet.

Punkt 303:
Grensegjerdet går på nedsiden av Hestehagen som tilhørte Ekeberg gård.

Det er på venstre hånd ved turveien fra campingen til Ekebergrestauranten. I dag er det en fin gresslette her.

Steingjerdet går syd - nord

Når man følger steingjerdet sydover blir det etterhvert borte når man nærmer seg Ridesletta. Det er fordi tyske militære brukte en del av steinene da de laget steingjerde rundt den Tyske Æreskirkegården.

Her er også en av kunstverkene i Ekebergparken.

.