Ved vanntanken i skogen

Inngangen til de delvis nedgravde vanntankene som var i bruk frem til 2004. Fra 2014 ble det totalt ombygget og en del av Ekebergparken.

Punkt 302: ble bygget en vanntank litt ovenfor dagens Ekebergrestaurant i 1890. Det var for å gi nok trykk på vannet ved eventuelle branner nede i Gamlebyen. Den ble bygget av Kristiania Kommune. På bildet ser man kun inngengen som var en grønn dør med stenparti på sidene. Resten var godt kamuflert med gress på taket. Det var 2 tanker på 6x7 meter med 4 meters dybde og et lite pumpehus ved inngangen.

 

Rett ovenfor "vanntanken" er denne skulpturen.

.

Overskrift 4

En link til en video fra Ekebparkens åpning 26.9.2013