Tidligere Rodestasjon for Parkvesenet

Tidligere kontor og lagerrom i kjeller.

Punkt 300:
Her var tidligere Rodestasjon for Parkvesenet. Det var delt i en vestre og østre del (Øvre og nedre).
Dette er den vestre (nedre) en andre lå ved Smedstua gård midt på Ekebergsletta.

Lager/garasjer.

I dag er det parkeringsplass her. Jomfrubråtveien som går rett på nedsiden er nå kun er gangvei opp til snuplassen ved Svenskesletta.