De gamle lokalene til Ormsund Roklubb på Bekkelaget ble mye brukt som lokale for arrangementer.
De nye lokalene til Ormsund Roklubb på Malmøya sett fra Ulvøya.

Ormsund Roklubb 


273 Ormsund Roklubb holdt til på Bekkelaget på veien ut mot Ormsund. Roklubben har fostret mange kjente roere opp gjennom tidene. I nyere tid ble lokalet revet og området en del av Bekkelagskaia. De bygget da nye moderne lokaler syd på Malmøya.
Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org