Halvtønna og It`no

Halvtønna er antakelig det som omtales Ølhallen i folketellingen i 1865.

Punkt 212: Her ved Ekebergveien lå to små hus som fikk tilnavnet Halvtønna og It`no.
Området het Seterli og tilhørte Tungebråten gård.
Det fortelles at det ene huset fikk navnet Halvtønna fordi eieren sjenket litt brennvin til folk som kom innom.
Han bar brennevinet i en liten tønne på ryggen når han var i byen sies det. Det er en av forklaringene på dette navnet.

It`no.

Når det gjelder navnet It`no, så skal navnet komme av at her var det ikke noe brennevin å få kjøpt.
Men den andre forklaringen, som antakelig er mest riktig, er at huset hadde ikke noe navn.
Så når eieren ble spurt ble It`no navnet.

Halvtønna og It`no ca 1900.

.