Solheim Bad

210 Rester av natursteins brygge for anløp av lokalbåt til Solheim Bad, forlystelsessted fra slutten av 1800-tallet. En paviljong finnes enda i Dalheimvn.9, men hovedbygningen, som lå i Alfheimvn.8, eksisterer ikke lenger.  Her i området lå i sin tid Solheim Bad (foto 2004).

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org.