Nordstrand Politistasjon

Her ser vi noen av konstablene med brannvogna som også sto her.
I bakrunnen til høyre et murhus som var arrestlokale og ligger her fortsatt.

Punkt 205:

Nordstrand Politistasjon som lå her nede ved Mossevien og Bekkelaget Politistasjon på toppen av Kongsveien var distriktets to stasjoner fra ca 1900 til 1960 - 70.

Politiskilt fra Aker Kommune

.

Fra Mosseveien i våre dager.
Nå kun et lokale.

.