Kneppe Kollen/Bekkelags Kollen

Bekkelagskollen sett fra nord (på et gamelt postkort) her på nordsiden het det Bugten.

Punkt 19: 

Dette var opprinnelig det som ble kalt Kneppe eller Lille Bekkelaget.

Bekkelagsbekken rant ned skråningen og delte seg i to.

Det nordre løpet av bekken kom ned her hvor det ble satt opp et vanningstrau av stein når Mosseveien ble anlagt.

Det søndre løpet av Bekkelagsbekken kom ned der Bekkelaget Støperi og Stenhammers butikk i sin tid lå.

Området mellom disse to bekkene ble kalt Kneppe eller Lille Bekkelaget. Eier var Jomfrubråten gård.

Foto fra 1860 årene som viser Mosseveien og til venstre den ubebygde Kneppekollen.

Mosseveien ble anlagt i 1850. Det var ny hovedvei etter den Frederikhaldske Kongevei over Ekeberg som var meget bratt og uegnet.
Senere kom toget her med Bekkelaget stasjon.

Bekkelagskollen er helt sprengt bort og det er kun kaiområde.

Bekkelagskollen ble sprengt helt bort da kaiområdet ble utvidet for en del år siden. På Kneppe Kollen/Bekkelags Kollen var det mange geologisk interessante ting som desverre gikk tapt.