Skålgroper 2

Byantikvaren har her merket området.

Punkt 186:
Det finnes mange steder på Ekebergområdet som har skålgroper.

Disse er verneverdige og Byantikvaren har nå satt opp skilt som markerer disse.

Her på campingplassen litt øst for toalettbygg var disse tidligere utsatt for bilkjøring

og engangsgriller mm fordi folk ikke viste at de var her.

Store stener omkranser nå stedet.