Område med fornminner

Bevegelig kunstverk ved veien inn til Ekeberg Camping

Punkt 185:
Her i området på haugen nær campingplassen er det mange gamle graver, skålgroper og andre minnesmerker fra steinalder og middelalder.

Rett frem på bildet er et av områdene med forminner

.

Lyktestolpen er et kunstverk med engelsk lyd og litt blinking, som overasker mange.

.