Bekkelagstunet, Skipsfartens internat

Oversiktsfoto.

Punkt 18:  Dette var en tysk militærforlegning fra 1940 på Agnesjordet (etter eieren av Solbakken).

Her var det vaktstue, oppholdsrom, forlegningsbrakker og tilfluktsrom.

I  nyere tid ble stedet brukt av Norsk folkehjelp og bolighusene av Oslo Bymisjon.

Stedet ble fredet i 2018.

I nyere tid.

Ormsund leir/ Bekkelagstunet/ Truppenlager Bekkelaget - Oslos eneste gjenværende tyskerleir av opprinnelig 58 leire er nå fredet av Riksantikvaren.

Tyskerne bygget 1350 bygg i Oslo under krigen og bare rundt 50 bygg er tilbake. Dette er minnet om en viktig epoke i Norges historie og et spor etter diktaturet.

Et av disse husene brant en del for noen år siden. Det er ikke med på foto.

Leiren ble bygget av sovjetiske og norske krigsfanger. Byantikvaren er meget fornøyd med at saken er vel i havn etter flere års arbeid!.