Nilsens hus

Der hvor de nye husene ligger midt på bildet lå Nilsens hus.

Punkt 172:
Nilsens hus etter telefonmontør Nilsen, som bodde her i et hus hvor veggene delvis var laget av hardstampet jord.

Huset hadde telefon, men ikke strøm eller innlagt vann.

Innvendig var det jordgulv i en del av det lille huset, som ble revet i 1960 årene etter å ha stått tomt en del år.

Vannposten som lå litt lenger ned i veien er der fortsatt rett på oppsiden av Ekebergveien

.