Ekebergbanens endeholdeplass

Trikken ved vendesløyfa på Simensbråten.

Punktb 170: Ekebergbanens endeholdeplass på Simensbråtlinjen. Den ble åpnet i 1931 og nedlagt i 1967.

I dag er fortsatt en av strømmastene i betong synlig inne i barnehagen på stedet.

Bussen har i dag snuplass rett i nærheten.

På andre siden av gaten litt lenger nord lå Samvirkelaget.

.

Trikken var en enslig vogn som kjørte frem og tilbake mellem Jomfrubråten til Simensbråten.

.