Solbakken også kalt Mailand

Ca. 1870 Mailand i midten litt unna.

Punkt 17:
Mailand, antakelig fra slutten av 1700 tallet, her var det både låve, bolighus, lysthus og uthus. 

På bilde fra ca 1870 ser vi fra Bekkelaget mot Ormøya i bakgrunnen.

Fjellet til høyre ved Mailand ble kalt Skakkeberget.

Mailand huset.

.

Huset sett fra parkeringsplassen i syd.

Foto av Mailand/Solbakken i 2004.