"Haugens" hus ligger midt på den opprinnelige eiendommen Stenhammer.

Dette er et utsnitt av et kart fra 1894. Stenhammer var en stor eiendom. Skovhytten, Stenberg og Fagertun ble skilt ut herfra. Stenhammer hadde også en tomt over (øst) for Fagertun opp til dagens Birger Olivers vei.
.
Stenberg  lå nære Ekebergveien og ble revet ved utvidelse av veien.


Copyright:
foto er merket og all bruk må forespørres BLF

Tekst kan man bruke med kildeangivelse:

Stenhammer

Punkt 165 på BLFs bydelskart:

Stenhammer, var tidligere husmannsplass under Nordseter gård frem til 1865.
Navnet Stenhammer sto på kart allerede i 1800.
Eiendommen 157/3 ble solgt til snekker Elias Jensen som senere tok navnet Stenhammer.
Det første våningshus på Stenhammer lå nære Ekebergveien og ble revet i 1962.
Eiendommen Stenhammer var stor og ved Seterhøydammen lå tidligere en plass Berget med 3 husmannstuer. Den ene kalt Nordhammer lå helt nord på eiendommen Stenhammer når den eiendommen ble frasolgt Nordseter gård. Flere store eiendommer er skilt ut herfra se kart.
Det hvite huset på bildet ble bygget av Stenhammer og kjøpt av Eugen Strand i 1920.
Dette huset har mange fine utskjæringer og ligger her i dag (157/112).

Stenhammerveien er oppkalt etter dette stedet.