Ryen Varde

Antenneanlegget som tidligere sto ved Ryen Varde

Punkt 161:
Ryen Varde har 
mest sannsynlig stått er her på det høyeste punktet.

Det er lite her i dag annet en fjell og trær.

Tidligere sto det en del parabolantenner for fjernsyn her.

Her ser vi vardeveien og stedet hvor varden og en signalstang var.

Fra gammelt av (Vikingetid) hadde man varder på mange fjelltopper. Man stablet opp ved og brennbart materiale. Dette kalles en væte eller baune. Når man skulle signalere tente man på. Andre fjelltopper så dette og tente på sin væte. Slik kunne man sende melding ved krig om at intrengere var kommet. Det var i bruk til 1800 tallet.

BLF har satt opp et skilt ved stedet.

1927 ble området (ca 20 mål) kjøpt av Oslo og Aker fra de private grunneierne.

I dag er området fredet