Flyttstein

Her ser vi steinen inne i Ekeberg Campings område.

Punkt 155:
Flyttstein er en stor stein som har kommet sammen med isen fra siste istid.

Steinen har landet i et område hvor det ikke naturlig med store steiner.