Sørli

Diesen på Sørli

Punkt 152: Sørli, tidligere husmannsplass under Nordseter gård. Det ble privat fra 1854. Enken på Nordseter gård solgte gården, men beholdt Sørli og flyttet dit. Senere ble det familien Diesen som kom hit.

Bilen er en Adler, huset bak ble kalt Floraen.

Familien Schau-Hansen drev gartneri her i mange år. Evald Schau-Hansen var eier av bilen i 1922, men bilen er eldre enn det.

Det gamle huset i våre dager.

.