Ceresbrygga

Det gule skuret ved Ceresbrygga

Punkt 15:
Ceresbryggen er rester av den tidligere båttrafikk med båten Ceres som traffikerte Bekkelaget, øyene og inn til byen. Det er en naturstensbrygge fra 1860 tallet. Båttrafikken ble nedlagt i 1928.

Brygga i 1995.

I dag er området heldigvis omformet med Bekkelagsbadet mm.

Ceres har passert under brua på vei sydover ut Ormsundet.

Båten Ceres kunne legge ned skorstenen når den passerte under broen til Ormøya som ligger nær bryggen.