Grønsund

Nærmest er huset på Ormsund 

Punkt 14:
Grønsund ligger ved Ormsundet. Navnet Ormsund skal komme av at det var et sund som buktet seg så det så ut som en orm. I dag er sundet nesten rett og mye bredere.

Grønsund i Ormsundet.

Grønsund, huset er fra slutten av 1700 tallet, men kan antakelig være mye eldre. Ved folketellingen i 1801 var det 2 familier på Bekkelaget, den ene bodde her.

Det hvite huset er Grønsund.

Dette er nok et av de 2 eldste hus på Bekkelaget. Det andre er Mailand hundre meter lenger nord.