Korsvoll

Korsvoll står på Byantikvarens gule liste.

Punkt 138: Korsvoll 154/18 ligger i Kongsveien 90 ved der Holtveien kommer ut i Kongsveien.

1897 solgte Anders Andersen på Vestre Holtet en parsell på 1 mål for kr. 800.- til Christen Nilsen. Kjøpmann Christen Nilsen bygget først et uthus på eiendommen i 1897 og så våningshus.

Kjøpmann Christen Nilsen gikk konkurs 1900 og huset ble solgt for pantegjeld kr. 6.000.-

Den gang det var Narvesenkiosk her.

.

I midten av bildet sees Korsvoll.

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org