Holtet Vestre / Nedre

Til H. Huset til Fritjof Andersen på Holtet Vestre.

Holtet Vestre Gnr. 154 bnr. 3, også kalt Nedre, ble fradelt Holtet i 1859. 

Langfredag i 1912 oppsto en eksplosjon og etterfølgende brann på eiendommen Holtet Vestre. Det var lagret dynamitt i uthuset og det ble sprengt i biter. Stallbygning, låvebygningen og fjøset brant opp. Ingen mennesker ble skadet, men en hest brant inne. Det ble på branntomten reist et nytt uthus på 11 x 5 meter og 4,3 meter høyt. Det var huset til Fritjof Andersen på Holtet Vestre.

Vi ser Kongsveien med Holtet Vestre til høyre. Elisenberg er det som ble butikken til Thonvald

Følgende eiendommer ble i sin tid utskilt fra Holtet Vestre:

Vigrid 154/14 innerst i Slettenveien 3.
Vesteraas 154/16 i Kongsveien 80.
Løvø 154/17 i Kongsveien 82 (Frikirken)
Skovhjemmet 154/7 og 154/10 nord for Løvø.
Korsvoll 154/18 i Kongsveien 90 ved trikkeholdeplass.

Vi ser Kongsveien i forgrunnen, og til venstre går Pareliusveien inn. I dag er det blokker.

Det er ingen rester av gården ved Kongsveien.
I 2009 ble det reist flere store blokker i området, så selv det gamle villastrøket ved tidligere gård er radert bort.