Holtet "hovedgård"

Tegning av det gamle våningshus fra 1795.

Punkt 135: Holtet "hovedgård" Gnr. 154 br. nr.1, gårdsbygninger lå i dagens Holtveien 6, 7 og 9. Det var opprinnelig en husmannsplass under Nordseter gård som ble frasolgt i 1909. Senere ble det et småbruket Holtet. Det ble delt i 3. Henholdsvis Holtet (Holtet Hovedgård), Holtet Øvre og Holtet Nedre (også kalt holtet Vestre).

Holtvn. 6a er en villa oppført i 1910 av Albert Johannesen. Arkitekt var Gustav Gulbrandsen. Det er bygget i nybarokk/ jugendstil.

Holtveien 6

Dette huset var direktørbolig for A/S Ekebergbanen fra 1924. Nå er det Eldresenter/Grendehus.

Kalles fra 2018 Villa Holtet og er Seniorsenter.

Låven og sidebygning på Holtet gård.

Dette er en tegning av låven på Holtet "hovedgård" i Holtveien (6, 7 og 9) tegnet i 1908,
det er ikke fra Bernhus som man tidligere har trodd da det sto Degnes på tegningen.