Søylehuset

Søylehuset en vinterdag.

Punkt: 128 Søylehuset Petersborg fra 1800.
Det ble flyttet fra Bergsløkken nede i Oslo og oppsatt her på Ekeberg i 1966. Huset brukes i dag som kafe i første etasje.