Hotellet

Skilt som BLF har satt opp.

Punkt 126:
Hotellet/Smedstua. Tilhørte Smedstua gård på andre siden av veien. Det ble også brukt som overnattingssted og leid ut som bolig. Det med Hotel høres litt underlig ut, men forklaringen kan være at det hovedsaklig ble leid ut til mange forskjellige. Huset er bygget i 1880 og var hele tiden eid av Ekeberg gård.

Foto fra 1950.

I folketellinger og skattelikninger brukes flere ganger Hotellet som navn. Vi bør i dag kalle stedet for Smedstua, da det alltid har vært knyttet til dette stedet som lå rett på andre siden av Ekebergveien (Smedstua er nedbrent for mange år siden).

En vinterdag i nyere tid.

 I nyere tid har huset vært brukt av KFUM og av kommunens oppsøkende arbeid for ungdom. I dag brukes huset av Frivillighetssentralen.