Rolf Hoffmo

Minnesmerke med "Hotellet" og tidligere skaterampe langt borte i bakgrunnen.

Punkt 119:
Minnestein om Rolf Hoffmo. Han har mye av æren for at Ekebergsletta ble et sted for idrett.

Litt lenger øst (til venstre på bildet) lå Grønnestuen/Grünerstuen, en husmannsplass under Ekeberg gård. Det er ingen rester etter denne.