Sletta

Fra 1950 årene.

Punkt 118: Sletta, var en husmannsplass under Ekeberg gård.
Stedet ble også kalt Grønnesletten etter plassen Grønnestuen på andre siden av veien.

Vi finner i 1852 Peder Hansen som husmann på stedet. Johanne Larsdatter som bodde her i mange år var født i Oppegård på Nesodden prestegjeld i 1826 og døde i Kristiania (Oslo) 1919 og hun var da 93 år gammel. Hun gikk under navnet Johanne Sletta.

Bilde av Sletta i 1906

Det lå et lite hus og et uthus på stedet. Sletta ble revet i 1950 årene, så det er ingen synlige rester etter stedet.