Simensbråten

Fra begynnelsen av 1900 tall.

Punkt 114: Dette var tidligere en husmannsplass under Ryen gård. Plassen gikk over i privat eie i 1845. Rester av det gamle huset, som er påbygget en del, lå tilbaketrukket i Vårveien 4 b.
Huset sto på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige hus, og ble solgt og dessverre revet.

Eiere flytter ut før huset ble solgt og revet.

Huset ble revet våren 2004 uten andre protester enn fra BLF

Laftingen i skillevegg, antakelig en yttervegg før påbygging

.