Villa Alfheim

Punkt 11:

Villa Alfheim, Gnr. 197 bnr.   Alfheimvn.
Eiendommen til Skipsreder Paulsen

 
Staslig stor villa med fin beliggenhet. Det er også oppkjøring fra Dalheimveien som vi ser her på bildet.

 
Til kartside oversikt hele bydel