Utsikten

Utsikten i våre dager

Punkt 109:
Utsikten, var en husmannsplass under Ekeberg gård. Det lå der Ekebergveien kommer ned til Brannfjellveien og dagens Valhallveien. Eiendommen er i dag delt av Ekebergstien. Etter hvert ble det bygget et hus som kom i privat eie fra ca. 1900 tallet. På nabotomten kom Villa Borg.

Navnet Utsikten var et vanlig navn på mange eiendommer med god utsikt.

1 er Nordjordet, 4 er Utsikten som ligger mellom Ekebergveien og Utsiktsveien, Brannfjellveien går på tvers.
Valhalveien er ikke bygget ennå på dette kartet.

.

Skisse fra salg i våre dager.

.